Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Kragujevac - Luja Pastera 16/5              Svilajnac - Kralja Petra Prvog 123

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Posetite našu Facebook stranicu     Facebook         063 / 7793 - 197Slusalica

Kragujevac, Svilajnac
063 / 7793 - 197Slusalica

Nenad N 1

Logoped Nenad Novaković
master defektologije - logoped i sertifikovani reedukator psihomotorike

2010. god. Diplomirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

2010. god. Završio jednogodišnju obuku iz "Reedukacije psihomotorike sa relaksacijom"
i "Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom"
na Institutu za mentalno zdravlje na kome je dobio potrebne sertifikate za sprovođenje ove terapijske metode.

2012. god. Odbranio master rad na temu Disleksije i disgrafije kod asimetričnog bilingvizma sa
ocenom 10 kod Prof. dr Slavice Golubović. Rad “Dysgraphia in children with assymetric bilingualism” 
je predstavljen u prestižnim časopisima JOURNAL OF NEUROLOGY, (2012), vol. 259 i
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, (2012), vol. 19.

2012. god. Položio državni ispit u Ministarstvu zdravlja,
nakon obavljenog jednogodišnjeg pripravničkog staža u Domu zdravlja Svilajnac.
 
2013. god. Završio obuku za primenu ksafa – M aparata u audiolingvističkom tretmanu na Institutu
za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić".

2013. god. Započinje profesionalnu karijeru na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora “Đorđe Kostić”.

2014. god. Otvara Centar za edukaciju Novaković sa sedištem u Kragujevcu i izdvojenom poslovnom jedinicom u Svilajncu.

Predavač na NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI LOGOPEDA SRBIJE 2016. godine "Poremećaji fluentnosti",
gde je prezentovao "Tehniku pasivnog izdaha Dr Martina Švarca".

Od 2017. do 2018. godine je bio član Nadzornog odbora Udruženja logopeda Srbije.

2017. godine je upisao Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

2017. god. Predavač na na NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI LOGOPEDA SRBIJE 2017. godine
“Inovativni pristupi u logopediji”, gde je prezentovao primenu “Reedukacije psihomotorike u logopediji”.

2018. god. Predsednik organizacionog odbora III Simpozijuma logopeda Srbije pod - "Rana intervencija u logopedskoj praksi".

Od 2018. god. Zamenik predsednika Udruženja logopeda Srbije

 


Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

Ime i prezime **
E-mail **
Tekst poruke **

CENTAR ZA EDUKACIJU NOVAKOVIĆ

Kragujevac Svilajnac
Luja Pastera 16/5 Kralja Petra Prvog 123

 

 
063/77-93-197  SlusalicaF
info@logopednovakovic.rs
Posetite našu Facebook stranicu  FacebookF

 

Za sva dodatna pitanja, potrebne informacije, sugestije i
predloge stojimo Vam na raspolaganju.

linija footer   IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer670    IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs 
u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

linija footer320 IkonicaUp 
Sva prava zadržana. Korisnici mogu preuzimati i štampati delove ili sadržaj ovog sajta isključivo za njihovu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Svako objavljivanje ili redistribuiranje celog ili delova sajta www.logopednovakovic.rs u bilo kom obliku, je zabranjeno i podleže tužbi.

COPYRIGHT © 2016 LOGOPEDSKI KABINET NOVAKOVIĆ, KRAGUJEVAC, SVILAJNAC

DESIGN BY: Tatalović | WEB DESIGN BY: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design

DESIGN: Tatalović | WEB DESIGN: Manija Web Design